Vergaderstukken en documenten

Regelmatig maakt het bureau Digicommissaris (vergader)stukken openbaar.

Vergaderstukken en documenten

Vergaderstukken en documenten

 

Vergaderstukken

Onder regie van de Digicommissaris werken overheden samen aan de realisatie van een betrouwbare en veilige digitale overheid. Besluitvorming vindt plaats in een aantal overlegorganen die onder regie van de Digicommissaris vallen. De vergaderstukken van het Nationaal Beraad Digitale Overheid, de Regieraden en Klankbordgroep Bedrijven en de Tafel Internationaal worden openbaar gemaakt. De vergaderstukken van de regieraden worden gepubliceerd op de Pleio-omgeving van het bureau.

Vergaderschema's

Vergaderschema 2017

(door te klikken op de link verschijnt het vergaderschema. Klik nogmaals op het bestand om het volledige vergaderschema in te zien) 

Vergaderstukken overlegorganen

Nationaal Beraad Digitale Overheid

Regieraad Dienstverlening

Regieraad Gegevens

Regieraad Identificatie & Authenticatie

Regieraad Interconnectiviteit

Klankbordgroep Bedrijven

Tafel Internationaal

Duurzame financieringsafspraken

 

Documenten

Instellingsbrief Nationaal Commissaris Digitale OverheidDe Digicommissaris is in 2014 door het kabinet voor vier jaar aangesteld om als tijdelijke overheidsbrede regisseur de besturing, inhoud en financiering van de generieke digitale infrastructuur op orde te brengen. In de formele instellingsbrief staat nadere informatie over de taak en rol van de Digicommissaris.

Digiprogramma | Onder regie van de Digicommissaris maken overheidsorganisaties plannen over de voortgang en (door)ontwikkeling van een veilige en betrouwbare digitale overheid. Deze plannen worden vastgelegd in het nationale programma Digitale Overheid oftewel Digiprogramma. 

Leidraad Financiën | De Digicommissaris maakt met overheden afspraken over de financiering van GDI-voorzieningen, zodat financiële tekorten in de toekomst worden voorkomen. De afspraken staan in de Leidraad Financiën.

Verklarende woordenlijst | De GDI omvat verschillende standaarden, producten en voorzieningen die (digitaal) verkeer met de overheid mogelijk maken. In de verklarende woordenlijst wordt op elke voorziening een beknopte toelichting gegeven.

FAQ | Regelmatig ontvangt het Bureau van de Digicommissaris vragen over de sturing op de generieke digitale infrastructuur (GDI). De meestgestelde vragen en bijbehorende antwoorden zijn vastgelegd in een overzicht. Staat uw vraag er niet tussen? Mail uw vraag dan naar: info@digicommissaris.nl