De GDI uitgelegd in 2 minuten

De GDI uitgelegd in 2 minuten

Film

De GDI uitgelegd in 2 minuten


In de informatie- en netwerksamenleving bepalen mensen steeds meer zelf. Met technologie kunnen ze hun zaken en taken organiseren zoals ze willen en met wie ze maar willen. Denk aan ervaringen delen, kennis uitwisselen en een referendum organiseren.

Dat geldt voor de mens in al zijn rollen. Als burger, ondernemer, student, werknemer, mantelzorger en patiënt. Hij wil zelf de regie. Zelf bepalen wie welke gegevens mag inzien en analyseren. En 24/7 digitaal zaken doen met de overheid.
 
De overheid kan die ontwikkelingen niet bijbenen, omdat ze haar eigen organisatie als uitgangspunt neemt. Ze zal de traditionele opdeling in domeinen en sectoren los moeten laten, en kiezen voor een mensgerichte aanpak.
 
De Generieke Digitale Infrastructuur legt daar met digitale diensten, standaarden en oplossingen een gemeenschappelijke basis voor. De GDI is nooit af. Doorontwikkeling en innovatie worden steeds urgenter. Zodat overheden nu en in de toekomst kunnen aansluiten op wat de wat de maatschappij verwacht en vraagt.
 
Succesvol digitaal: stel mensen centraal.