Mens centraal in de dienstverlening van de toekomst

Mens centraal in de dienstverlening van de toekomst

Actueel

Mens centraal in de dienstverlening van de toekomst

Mensen Centraal is hét thema in het Digiprogramma 2017. De mens centraal stellen betekent een overheid die zijn dienstverlening effectief, gebruiksvriendelijk en prettig inricht. Om dit voor elkaar te krijgen kan de overheid  de inbreng van mensen die ervaring hebben met (digitale) overheidsdienstverlening goed gebruiken.

De Digicommissaris heeft samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een gesprek georganiseerd tussen verschillende overheidsorganisaties en twee burgers die minder goede ervaringen hebben met de overheidsdienstverlening. In de animatiefilm laten we zien wat er tijdens dit gesprek naar boven is gekomen.

Voor vragen of suggesties mail naar dienstverleningvandetoekomst@minbzk.nl