Praktijkvoorbeeld

De haven van Rotterdam als drijvende kracht achter de Nederlandse economie

Digipoort omvat producten en de daarmee samenhangende dienstverlening voor de structurele informatie-uitwisseling tussen het bedrijfsleven en overheden.

Vroeger lagen schepen voor het lossen van de goederen gerust 3 weken in de haven, zonder dat het problemen gaf. Tegenwoordig moeten alle goederen al binnen een aantal uur gelost zijn. Dat de haven van Rotterdam tot de grootste havens van de wereld behoort komt naast de ligging en excellente doorvoerfaciliteiten ook door slimme inzet van ICT. Bedrijven die goederen importeren via de haven van Rotterdam leveren op elektronische wijze hun gegevens aan waarop onder andere de Douane en de NVWA vervolgens hun controles op bepalen.

Financiën

In 2008 is door het ministerie van EZ in samenwerking met onderzoeksbureau EIM, onderzoek gedaan naar de verblijfkosten van een container in de haven van Rotterdam. Een gemiddeld verblijf kost € 175,00 per container per dag. Oponthoud in de afhandeling van containers of storing van Digipoort betekent dat de sector per uur een verlies lijdt van € 192.500. Als Digipoort er een dag uit zou liggen, kost dat de sector meer dan € 1,5 miljoen. Naast de financiële schade ontstaan er ook files van vrachtwagens die hun vracht niet kunnen ophalen of kunnen lossen.

Hoe speelt de GDI een rol?

Douane en NVWA maken voor het ontvangen van de goederengegevens gebruik van Digipoort. Digipoort verzorgt ruim 80 miljoen berichten tussen bedrijfsleven en Rijksoverheid. Het systeem moet altijd beschikbaar zijn, anders lopen allerlei belangrijke processen spaak. Digipoort faciliteert het digitale berichtenverkeer tussen bedrijven en overheden in Nederland, zo'n 80 miljoen berichten op jaarbasis. Gebruik van Digipoort leidt tot lagere administratieve lasten voor bedrijven en is voor Nederland van belang vanwege de doorvoer naar andere Europese landen. Als Digipoort uitvalt, leidt dit tot grote economische schade. Een goed werkende Digipoort zorgt voor effectiever toezicht, kortere doorlooptijd in de logistieke keten en verbeterde concurrentiepositie door lagere personeelskosten.

Naast Digipoort wordt in de haven van Rotterdam ook PKIoverheid gebruikt voor het beveiligen van (Diginetwerk) verbindingen en identificeren van partijen. 

toon de hele gdi