Praktijkvoorbeeld

Digitaal inkopen

De overheid koopt jaarlijks voor 60 miljard euro aan werken, diensten en leveringen in. Een groot deel daarvan is ten behoeve van het primaire proces: wegen, bruggen, thuiszorg, schoolboeken, leerlingenvervoer enzovoorts. 

Wanneer een overheidsorganisatie iets inkoopt verloopt het inkoopproces op hoofdlijnen hetzelfde als bij een commerciële organisatie. Bij het plaatsen van de inkoopopdracht op de markt gelden voor publieke organisatie echter speciale regels om er voor te zorgen dat algemene beginselen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie worden gevolgd.

Om de (digitale) inkoop in goede banen te leiden kan de overheid gebruikmaken vanTenderNed. TenderNed een van de inkoopsystemen die voor bij aanbesteding gebruikt kunnen worden. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid en is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

Bron: https://www.tenderned.nl/

Hoe speelt de GDI een rol?

Het online marktplein TenderNed maakt gebruik van diverse GDI bouwblokken. Zo gebruikt het gebruik van eHerkenning voor het inloggen en van PKIoverheidscertificaten om een veilige verbinding op het internet te waarborgen. Bedrijven die zijn ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel kunnen tijdens hun registratie in TenderNed hun NAW gegevens ophalen uit de (basis)registratie van de Kamer van Koophandel. Belangrijke gegevens van de ondernemer worden bewaard in het Elektronisch Ondernemersdossier zodat de ondernemer deze maar één keer hoeft op te slaan en meervoudig kan gebruiken. Bewijs dat belastingen en sociale premies zijn betaald bij de Belastingdienst wordt vanuit elektronische bronnen aangeleverd. En bedrijven ontvangen van de overheid in het kader van een aanbesteding berichten in de Berichtenbox voor Bedrijven. En tot slot wordt ook Digipoort gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen bedrijven en TenderNed.

toon de hele gdi