Digicommissaris Bas Eenhoorn draagt stokje over aan Staatssecretaris Raymond Knops

Digicommissaris Bas Eenhoorn draagt stokje over aan Staatssecretaris Raymond Knops

Digicommissaris Bas Eenhoorn draagt stokje over aan Staatssecretaris Raymond Knops

De digitale overheid is nooit af. Bureau Digicommissaris heeft per 1 maart haar deuren gesloten, de werkzaamheden zijn belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Meer informatie op www.digitaleoverheid.nl

                                                                                                                                                                                                                         

Tijdens het laatste Nationaal Beraad van 17 januari 2018 is, onder voorzitterschap van Digicommissaris Bas Eenhoorn, ingestemd met het Digiprogramma 2018 en de nieuwe sturing op de Digitale Overheid, die onder politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), wordt ingericht. Met deze mijlpalen is een einde gekomen aan de opdracht van Bas Eenhoorn als Nationaal Commissaris Digitale Overheid, kortweg ‘de Digicommissaris’. Deze opdracht betrof, naast het op orde brengen van de governance en de financiën, ook het aanjagen van vernieuwing en innovatie.

Sinds het aantreden van het kabinet Rutte III is er in de persoon van de staatssecretaris van BZK, Raymond Knops, één portefeuillehouder digitale overheid, voor burgers én bedrijven.

In overleg met de DG Overheidsorganisatie van BZK is afgesproken dat medewerkers van het bureau Digicommissaris tot 1 maart 2018 lopende zaken afhandelen en, waar nodig, zorgen voor een goede overdracht.