Geef structureel ruimte aan de triple helix

Geef structureel ruimte aan de triple helix

Geef structureel ruimte aan de triple helix

Interview

Geef structureel ruimte aan de triple helix

De huidige ontwikkelsnelheid en de huidige uitbreiding van de digitale overheid, in combinatie met de sporadisch aanwezige kennis bij die overheid, leidt ertoe dat zij bepaalde dingen niet op het netvlies heeft. Wolfgang Ebbers, zelfstandig adviseur en sinds 2013 (deeltijd)hoogleraar ‘digitale overheidsdiensten’ aan de Universiteit Twente, ziet een aantal oplossingen.

Een van de oplossingen die Ebbers voor zich ziet is de triple helix, iets waar de Digicommissaris zich ook hard voor heeft gemaakt. “Overheid, universiteiten en bedrijven zouden structureel moeten kijken naar impact en effectiviteit van overheidsdiensten.” Ebbers denkt daarbij onder meer aan het inrichten van onderwerpgerichte consortia. “Die moeten zich toeleggen op het oplossen van een bepaald onderwerp. Een ander idee is het institutionaliseren, waarbij je vanuit de drie sectoren een onderzoeksinstituut met een veel permanenter karakter hebt. Misschien moet je eerst wel in consortia werken en dat geheel in een later stadium institutionaliseren. Breng in ieder geval de drie krachtenvelden bij elkaar. Ik weet dat er behoefte is aan een dergelijke vorm van samenwerking. De vraag is alleen bij wie de bal nu ligt om het geheel rollend te krijgen. “

Digicommissaris

Als Wolfgang Ebbers terugkijkt op de periode van de Digicommissaris, dan valt hem een aantal dingen op. Zo is er, wat hem betreft, (te) veel tijd gaan zitten in het bekostigingsvraagstuk. “Ik had de eer om een keer aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van het Nationaal Beraad en ik zag daar de worsteling van een ieder. Voor de zoveelste keer bezig met dat financiële vraagstuk, terwijl ik tegelijkertijd de hunkering merkte om écht met de inhoudelijke vraagstukken aan de slag te gaan. Ik hoop dat de gesprekken over het profijtbeginsel snel worden afgerond en dat we met z’n allen snel gaan nadenken over wat de GDI nu eigenlijk voor ons betekent, in plaats van hoeveel het geheel kost. Naast dat hele financiële gedoe is het mooi om te constateren dat het de Digicommissaris gelukt is om de discussie een goede stap verder te helpen en misschien wel richting afronding te brengen. Ik had hem graag gegund dat hij ook nog een forse tijd aan boord was geweest in de periode dat over die inhoudelijke vraagstukken was gesproken. Maar als dat straks gebeurt, heeft hij daar een belangrijke rol in gespeeld. Dat is zijn verdienste.”

Een uitgebreid verhaal met Wolfgang Ebbers is te vinden op de website van iBestuur

https://ibestuur.nl/podium/geef-structureel-ruimte-aan-de-triple-helix