Besluit Nationaal Beraad tariefstructuur doorbelasting DigiD, MijnOverheid, Digipoort

Op 5 oktober 2017 heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid besloten de beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid vanaf 1 januari door te belasten op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. Hiermee volgt het Nationaal Beraad het advies van de stuurgroep ‘Follow up MR besluit’.

Omdat de al in gebruik zijnde tariefstructuur voor Digipoort niet is gewijzigd, is met dit besluit nu duidelijk op welke manier de kosten voor deze drie voorzieningen over de verschillende afnemers worden verdeeld.

Hiermee wordt uitwerking gegeven aan het kabinetsbesluit van 24 februari 2017 om vanaf 1 januari 2018 de toerekenbare beheer- en exploitatiekosten op basis van het profijtbeginsel door te belasten aan afnemers (overheidsdiensten en organisaties die gebruik maken van de voorzieningen). De werking van de doorbelastingsmethodiek zal conform dat kabinetsbesluit worden geëvalueerd.

Besluit Nationaal Beraad tariefstructuur doorbelasting DigiD, MijnOverheid, Digipoort

Actueel