longread what sattelite longread what airplane

Wat is de GDI?

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) legt de basis voor de digitale transformatie van de Nederlandse overheid. De GDI bestaat uit digitale basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen kunnen inrichten. Omdat de transformatie naar een digitale dienstverlening alle organisaties op verschillende manieren raakt, wordt de GDI als een serie losse componenten aangeboden.

Voorbeelden van voorzieningen uit de GDI:

longread  example  visual
Voor burgers:

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Mensen gebruiken DigiD om zich te identificeren op internet. Het voordeel is dat mensen met één digitale identiteit veilig en betrouwbaar zaken kunnen doen met de overheid.

> Open GDI voor burgers
longread example visual
Voor overheden:

Kadaster

Het Kadaster zorgt voor de registratie en beschikbaarstelling van gegevens over de ligging van vastgoed en de rechten die daarbij horen (eigendom en hypotheek). Het Kadaster loopt voorop in innovatie, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gegevens als open data.

> Open GDI voor overheden
longread example visual
Voor bedrijven:

Digipoort

Digipoort maakt digitale informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven mogelijk en is het 'elektronische postkantoor' van de overheid voor bedrijven. Dankzij Digipoort sluiten bedrijven aan op één overheid in plaats van afzonderlijke overheidsinstanties.

> Open GDI voor bedrijven

Waarom een GDI?

De maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De overheid moet daarop aansluiten. De GDI biedt een gemeenschappelijke basis om de dienstverlening te verbeteren, in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en effectiever de mogelijkheden van nieuwe technologie te benutten.

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Directeur van Stichting CPNB en voorzitter van Big Data Denktank ECP

"We groeien in razend tempo toe naar een digitale samenleving. De overheid moet daarop inspelen met een digitale dienstverlening die zich om de mens heen organiseert. De GDI biedt de basisingrediënten om dat mogelijk te maken."

Martijn Aslander

Martijn Aslander

Verkenner van de netwerk- en informatiesamenleving

"De Digitale Deltawerken, beter kan de taak van de Digicommissaris niet omschreven worden. Aan hem de taak om de overheid, het bedrijfsleven en de burger digitaal dusdanig aan elkaar te knopen dat alle onnodige frictie en ruis verleden tijd wordt. En dat bespaart niet alleen honderden miljoenen, maar zorgt bovenal voor een hoop minder gedoe."

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Simone Dobbelaar

Afdelingshoofd Infrastructuur & Servicecentrum Logius

"GDI zorgt voor verbinding;

  • tussen overheden, burgers, bedrijven
  • tussen identiteit en de betreffende dienstverlening
  • tussen ter zake doende gegevens en dienstverlening; en
  • tussen politiek, beleid en uitvoering.
  • tussen overheden, burgers, bedrijven

Die verbindingen bieden kansen tot verdere vernieuwing."

Bas Eenhoorn, Digicommissaris

Bas Eenhoorn

Digicommissaris

“De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de samenleving, door ‘de mens centraal’ te stellen. Zij organiseert zich dan als het ware om de mens heen. Een goede informatiepositie is daarbij cruciaal. Dat betekent dat de mens zelf de regie heeft op zijn gegevens en de macht om te bepalen wie welke gegevens mag inzien en analyseren”.

De GDI bestaat uit:

De GDI bestaat uit producten, standaarden en voorzieningen. Die zijn ingedeeld in vier clusters, die elk bijdragen aan een ander aspect van digitale dienstverlening. De vier thema’s zijn:

Identificatie & authenticatie

Identificatie & authenticatie

Wie zich legitimeert, toont een legitimatiebewijs. Ook online moet dit even gemakkelijk en snel kunnen. Dat kan met een goede infrastructuur. Lees meer >

Gegevens

Gegevens

Eenmalige gegevens aanleveren door burgers en bedrijven zou moeten voldoen, dat is een belangrijk uitgangspunt van de overheid. Lees meer >

Dienstverlening

Dienstverlening

Toegankelijke overheidsinformatie via portals, persoonlijke informatie inzien, informatie delen en een overheidspostbus voor burgers en bedrijven. Lees meer >

Interconnectiviteit

Interconnectiviteit

Voor vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven is een overheidsbrede veilige en betrouwbare, digitale gegevensuitwisseling noodzakelijk. Lees meer >

Toon in GDI

Alles is GDI: praktijkvoorbeelden