Thema

Interconnectiviteit

containers

Interconnectiviteit vormt de basis van de digitale overheid. Zonder fysieke netwerken, standaarden, architectuur en gegevensuitwisseling is een veilige en betrouwbare vorm van berichtenverkeer tussen mensen, bedrijven en overheid ondenkbaar.

GDI-voorzieningen
Diginetwerk 
Digipoort 
Certificering/PKI Overheid
Standaardenlijst 
Standaarden inclusief pas-toe-of-leg-uit-lijst zoals geformuleerd door het Forum Standaardisatie
Nora

Voorbeeld
Met de voorziening Digipoort verzamelt Rijkswaterstaat informatie over schepen die Nederlandse havens bezoeken. Hierdoor weet Rijkswaterstaat bijvoorbeeld welke gevaarlijke stoffen worden in- en uitgevoerd.

Clusterplan 2016-2017

Het cluster Interconnectiviteit richt zich vooral op de technische/infrastructuele van de GDI en het maken en naleven van afspraken ten aanzien van standaarden. De prioriteiten staan in het clusterplan 2016-2017. 

 

 

 

Hoe speelt de GDI een rol?

toon de hele gdi