Thema

Gegevens

Stelletje baby

De overheid kan alleen goede en betrouwbare dienstverlening leveren als gegevens kloppen. Deze gegevens worden bijgehouden in basisregistraties. Zogenoemde stelselvoorzieningen maken het slim delen en controleren van gegevens uit basisregistraties binnen de overheid mogelijk. Door gegevens her te gebruiken, hoeven mensen en ondernemers bepaalde informatie maar één keer aan te leveren. Dit scheelt burgers, bedrijven en de overheid een hoop administratieve handelingen.  

GDI-voorzieningen

Digikoppeling 
Digilevering 
Digimelding 
Stelselcatalogus 
12 basisregistraties
Beheervoorziening BSN

Voorbeeld

In de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt informatie over wijken en adressen bijgehouden. Onder meer ziekenhuizen maken gebruik van deze registratie. Zo navigeert ambulancepersoneel op informatie uit de BAG, waardoor zij ook in pas aangelegde nieuwbouwlocaties snel ter plaatse zijn.

Clusterplan Gegevens 2016-2017

Het cluster Gegevens richt zich op de uitwisseling van gegevens binnen de overheid. Het accent ligt op doorontwikkeling naar een stelsel van overheidsgegevens en de rol die de verschillende basisregistraties en stelselvoorzieningen van de GDI daarin spelen. De prioriteiten voor dit en volgend jaar, zijn vastgelegd in het clusterplan 2016-2017. 

 

Hoe speelt de GDI een rol?

toon de hele gdi