De Digicommissaris

Op 1 augustus 2014 is Bas Eenhoorn gestart als Digicommissaris. Hij is door het kabinet aangesteld om, als overheidsbrede regisseur, een programma op te stellen dat wordt uitgevoerd door alle overheden (medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en Rijk).

De Digicommissaris

De Digicommissaris

Opdracht van de Digicommissaris

Op 1 augustus 2014 is Bas Eenhoorn gestart als Digicommissaris. Hij is door het kabinet tijdelijk (voor vier jaar) aangesteld om als overheidsbrede regisseur regie te voeren op de (door)ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur.

De opdracht van de Digicommissaris en zijn bureau is vierledig:

  • het aanjagen van beleidsontwikkeling en vernieuwing;
  • het bevorderen van de totstandkoming van generieke voorzieningen voor de digitale overheid;
  • het borgen van het beheer van essentiële voorzieningen;
  • het stimuleren van het gebruik van die generieke voorzieningen.

Het doel: het realiseren van een solide en toekomstbestendige digitale overheid.

In de formele instellingsbrief staat nadere informatie over de taak en rol van de Digicommissaris.

 

Wat houdt mij bezig?

Nederland staat hoog op de lijstjes van digitale samenlevingen. Negen van de tien inwoners is aangesloten op snel internet, bovendien gebruikt meer dan 80 procent van de Nederlanders elke dag de mobiele telefoon. Om contact te leggen, om informatie te delen en om bij te blijven gebruiken we allemaal appjes. De inrichting van onze samenleving wordt in snel tempo bepaald door de digitale ontwikkelingen. En we zitten dus volop in een digitale revolutie.

En hoe staat het nu met de ontwikkeling van de digitale overheid? Kunnen mensen vertrouwen op een veilige identiteit? Staan mensen centraal in de dienstverlening van de overheid? Gebruikt de overheid alle bekende gegevens in haar dienstverlening? Maakt de overheid haar data toegankelijk voor gebruik door private partijen? Gebruikt de overheid data om slimmer en effectiever beleid te maken? Is er ruimte voor innovatie en investeringen in de digitale overheid en digitale economie.

Het zijn vragen die mij als Digicommissaris bezighouden. Maatschappelijk relevante vragen, omdat zij direct verband houden met het functioneren en presteren van de overheid, en de maatschappelijke legitimatie daarvan.

We zullen als één overheid een been moeten bijtrekken om de mensen en bedrijven in dit digitale tijdperk, waarin ontwikkelingen zich in toenemend tempo opvolgen, naar wens te kunnen bedienen. Mensen en bedrijven verwachten dat de overheid zich eveneens snel ‘digitaal ontwikkelt’ waarin aandacht wordt wordt gegeven aan betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Om deze aanpassing te kunnen maken is het noodzakelijk dat we eerst de basis goed op orde brengen. We hebben al goede stappen daarin gezet en het is van belang dat overheden de huidige GDI-voorzieningen steeds meer gaan gebruiken in de interactie met mensen en bedrijven. En dat de noodzakelijke doorontwikkeling en vernieuwing van de GDI-voorzieningen wordt gecontinueerd en gestimuleerd. Want in deze digitale revolutie is stilstand van een digitale overheid per definitie achteruitgang en dat kunnen wij ons niet veroorloven.

Lees ook mijn blogs

Over Bas Eenhoorn 

Bas Eenhoorn (1946) studeerde geografie aan Rijksuniversiteit Groningen en was twintig jaar burgemeester. In die periode was hij actief op tal van gebieden van het openbaar bestuur. In 1996 stapte hij over naar het bedrijfsleven; eerst als partner van Ernst & Young, vervolgens als vice-president bij Capgemini. In deze functies hield hij zich onder andere bezig met digitaliseringsvraagstukken. Vanaf 2007 is hij met regelmaat waarnemend burgemeester van nieuwe gemeenten en actief als zelfstandig adviseur voor strategische vraagstukken in het openbaar bestuur. Eenhoorn combineert zijn kennis van automatiseringsprojecten met zijn ervaring in het openbaar bestuur.