Blog

Hand in hand versnellen

Het lijkt erop dat de digitalisering bij de overheid in een versnelling komt. Op weg naar een nieuw kabinet ligt er een stevig Digiprogramma, dat in grote eensgezindheid in het Nationaal Beraad is vastgesteld. Het interbestuurlijk overleg werkt goed uit; regieraden op de verschillende thema's…

Actueel

Artikel InGovernment | Balans van twee jaar Digicommissaris

Tweeënhalf jaar geleden besloot het kabinet tot instelling van een Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Waar staan we nu? In dit artikel voor InGovernment maakt directeur Hans van der Stelt de balans op.    

Evenement

iPoort | De staat van Digitaal Nederland

Op woensdag 7 december organiseerden Bureau Digicommissaris en Conclusion gezamenlijk de iPoort bijeenkomst: De staat van digitaal Nederland. Met een aantal boegbeelden uit de Nederlandse samenleving werd over dit onderwerp gesproken. Sprekers waren onder anderen Bas Eenhoorn (Digicommissaris…

Contact

Contact

Bureau Digicommissaris
Zurichtoren, 16e etage
Muzenstraat 95
2511 WB DEN HAAG

Algemeen nummer: 06 - 15 89 46 62

e-mail: info@digicommissaris.nl

Actueel

Vergaderstukken Nationaal Beraad 15 november

Op 15 november vergadert het Nationaal Beraad Digitale Overheid. De vergaderstukken zijn publiek toegankelijk.

Factsheet

De GDI als basis voor overheidsdienstverlening

De verhouding tussen de overheid en de samenleving verandert onder invloed van nieuwe technologie. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) biedt de basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun digitale dienstverlening kunnen vormgeven. In de nieuwe factsheet staat dit verder uitgelegd.

Film

De GDI uitgelegd in 2 minuten

In de informatie- en netwerksamenleving bepalen mensen steeds meer zelf. Met technologie kunnen ze hun zaken en taken organiseren zoals ze willen en met wie ze maar willen. Denk aan ervaringen delen, kennis uitwisselen en een referendum organiseren. Dat geldt voor de mens in al zijn rollen.

Twitter #digicommissaris