Actueel

Artikel InGovernment | Balans van twee jaar Digicommissaris

Tweeënhalf jaar geleden besloot het kabinet tot instelling van een Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Waar staan we nu? In dit artikel voor InGovernment maakt directeur Hans van der Stelt de balans op.    

Blog

Op weg naar een dienstverlening die aansluit bij de leefwereld van mensen

Er ligt weer een aantal mijlpalen in het verschiet voor de digitalisering van de overheid. Het interbestuurlijk overleg over de digitale infrastructuur van de gehele overheid, het Nationaal Beraad dus, heeft het Digiprogramma voor het komende jaar vastgesteld...

Evenement

iPoort | De staat van Digitaal Nederland

Op woensdag 7 december organiseren Bureau Digicommissaris en Conclusion gezamenlijk de iPoort bijeenkomst: De staat van digitaal Nederland. U bent van harte uitgenodigd om met een aantal boegbeelden uit de Nederlandse samenleving over dit onderwerp in gesprek te gaan. Sprekers zijn onder anderen…

Contact

Contact

Bureau Digicommissaris
Zurichtoren, 16e etage
Muzenstraat 95
2511 WB DEN HAAG

Algemeen nummer: 06 - 15 89 46 62

e-mail: info@digicommissaris.nl

Actueel

Vergaderstukken Nationaal Beraad 15 november

Op 15 november vergadert het Nationaal Beraad Digitale Overheid. De vergaderstukken zijn publiek toegankelijk.

Factsheet

De GDI als basis voor overheidsdienstverlening

De verhouding tussen de overheid en de samenleving verandert onder invloed van nieuwe technologie. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) biedt de basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun digitale dienstverlening kunnen vormgeven. In de nieuwe factsheet staat dit verder uitgelegd.

Film

De GDI uitgelegd in 2 minuten

In de informatie- en netwerksamenleving bepalen mensen steeds meer zelf. Met technologie kunnen ze hun zaken en taken organiseren zoals ze willen en met wie ze maar willen. Denk aan ervaringen delen, kennis uitwisselen en een referendum organiseren. Dat geldt voor de mens in al zijn rollen.

Twitter #digicommissaris