E-magazine

Samenwerken aan één digitale overheid

Er gebeurt veel ‘onder de motorkap’ van de digitale overheid. Het Digiprogramma 2016/2017 bundelt de ambities en activiteiten van de Nederlandse overheid op het gebied van digitalisering voor de duur van twee jaar. In dit e-magazine leest u de ontwikkelingen rondom de Generieke Digitale…

Blog

Oplossingen in plaats van problemen

Het is wel grappig te zien hoe de meningen over de digitale ontwikkelingen in Estland zijn verdeeld. Sommigen vinden het zonde van alle energie en tijd om ter plekke te horen hoe de Estse overheid de digitalisering oppakt. Anderen zijn echte fans en willen iedereen, inclusief de Tweede Kamer…

Contact

Contact

Bureau Digicommissaris
Zurichtoren, 16e etage
Muzenstraat 95
2511 WB DEN HAAG

Algemeen nummer: 06 - 15 89 46 62

e-mail: info@digicommissaris.nl

Factsheet

De GDI als basis voor overheidsdienstverlening

De verhouding tussen de overheid en de samenleving verandert onder invloed van nieuwe technologie. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) biedt de basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun digitale dienstverlening kunnen vormgeven. In de nieuwe factsheet staat dit verder uitgelegd.

Film

De GDI uitgelegd in 2 minuten

In de informatie- en netwerksamenleving bepalen mensen steeds meer zelf. Met technologie kunnen ze hun zaken en taken organiseren zoals ze willen en met wie ze maar willen. Denk aan ervaringen delen, kennis uitwisselen en een referendum organiseren. Dat geldt voor de mens in al zijn rollen.

Twitter #digicommissaris