Blog

Digitaliseren met vertrouwen

Zo, we weten waar we aan toe zijn met de digitalisering van de overheid. In het regeerakkoord zijn woorden gewijd aan de noodzaak voortgang te maken met het aanpassen van het openbaar bestuur aan de ontwikkelingen in onze informatiemaatschappij. Bij de gezondheidszorg wordt e-health geduid, de…

Actueel

Besluit doorbelasting Nationaal Beraad

Op 5 oktober 2017 heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid besloten de beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid vanaf 1 januari door te belasten op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. Hiermee volgt het Nationaal Beraad het advies van de stuurgroep ‘Follow…

Interview

Jantine Kriens

Eén-overheidsgedachte vraagt om duidelijke visie

Actueel

Verslag digitale dienstverlening gemeenten

In de eerste helft van 2017 hebben de Ambassadeurs Digitale Overheid, René van der Ent en Ruud de Vries, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en bureau Digicommissaris een rondgang langs gemeenten gemaakt. In die rondgang hebben ze met gemeentebestuurders…

Actueel

Terugblik congres 'Mensen Centraal'

Op dinsdag 6 september 2017 kwamen 120 overheidsbestuurders bijeen in de Fokker Terminal om te praten over Mensen Centraal in de digitale dienstverlening. Het was een succesvolle conferentie met lovende reacties. Een korte impressie in woord en beeld staat op Mensen Centraal . Dagvoorzitter : Eppo…

Blog

Bouwen met vertrouwen

Tijdens het iBestuur-congres vorig jaar zei Constantijn van Oranje: “Mijn cv is eigenlijk een rituele dans om de publieke zaak. Maar als ik te lang op de dansvloer sta dan voel ik een zekere beklemming en frustratie, dat ondanks al het belangrijke werk dat de overheid doet zoveel niet gebeurt of…

Contact

Contact

Bureau Digicommissaris
Zurichtoren, 16e etage
Muzenstraat 95
2511 WB DEN HAAG

Algemeen nummer: 06 - 15 89 46 62

e-mail: info@digicommissaris.nl

Evenement

Agenda Item 1

Twitter #digicommissaris