Nieuws

Nieuwste en laatste e-magazine: Digitale overheid: Nooit af

RECTIFICATIE Per abuis is het interview met vijf vragen over Regie op gegevens weggevallen in het eerder verzonden e-magazine: https://nbdigitaleoverheid.nl/magazine/editie-06/regie-op-gegevens/ In dit nieuwste en laatste e-magazine staat het afscheidswoord van Bas Eenhoorn als Digicommissaris

Nieuws

Digicommissaris Bas Eenhoorn draagt stokje over aan Staatssecretaris Raymond Knops

Tijdens het laatste Nationaal Beraad van 17 januari 2018 is, onder voorzitterschap van Digicommissaris Bas Eenhoorn, ingestemd met het Digiprogramma 2018 en de nieuwe sturing op de Digitale Overheid, die onder politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en…

Interview

Wolfgang Ebbers

Geef structureel ruimte aan de triple helix

Blog

Tussen droom en daad

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.’ Wetten, praktische bezwaren en weemoedigheid, dat zijn volgens het veelgeciteerde gedicht Willem Elsschot de belangrijkste…

Interview

Herna Verhagen

Versterken cybersecurity is noodzaak

Interview

José Lazeroms

Voor Manifestgroep draait álles om dienstverlening

Blog

Einde aan silodenken

Het risico van silodenken is groot, constateert Annet Aris, docent digitale strategie aan Insead. Deze constatering doet zij omdat ze in het nieuwe kabinet tien bewindslieden telt waar digitale initiatieven zijn belegd. Ze mist regie bij het thema digitale overheid en informatiesamenleving. Immers…

Actueel

E-magazine | Ruimte maken voor digitale ambities

Een belangrijke stap voor de duurzame financiering van de generieke digitale infrastructuur én de ontwikkeling van de digitale overheid door de jaren heen in een interactief overzicht. Lees hier meer over in ons nieuwe e-magazine .      

Blog

Portefeuilles verdeeld

Het Financieel Dagblad schrijft op 23 oktober in het hoofdredactionele commentaar: hoe kan het dat een eigentijdse maatschappelijke prioriteit niet zichtbaar is gemaakt in de portefeuilles van het nieuwe kabinet? Wel, de nieuwe minister en staatssecretaris die over het openbaar bestuur gaan, Kajsa…

Actueel

Tijdslijn digitale overheid

De ontwikkeling van de digitale overheid kent een lange geschiedenis en heeft vele memorabele punten. Deze tijdslijn neemt u mee in de diverse stadia van ontwikkeling. Van de eerste e-loketten naar experimenteren en van aanbod gedreven naar vraag gestuurd en tot slot de eOverheid waarin mensen…

Contact

Contact

Bureau Digicommissaris
Zurichtoren, 16e etage
Muzenstraat 95
2511 WB DEN HAAG

Algemeen nummer: 06 - 15 89 46 62

e-mail: info@digicommissaris.nl

Twitter #digicommissaris