Blog

Daadkrachtig doorzetten

"We willen geen minister van informatiebeleid (of van de digitale overheid), maar we willen een groot verhaal". "Eén minister van informatiebeleid ontslaat alle andere ministers van de plicht om in de digitale transitie mee te doen". Dit zijn, een beetje geparafraseerd, twee…

Blog

Belangrijk kabinetsbesluit is genomen

Een belangrijke opdracht voor de Digicommissaris is het op orde brengen van de financiering van de digitale infrastructuur van de overheid. Het kabinet heeft daarover op de valreep een beslissing genomen, en dat is goed nieuws. Weliswaar is niet iedereen even tevreden over de uitwerking van het…

Actueel

Financiering GDI duurzaam op orde

De ministerraad heeft op vrijdag 24 februari 2017 besloten tot effectuering van de uitgangspunten voor duurzame financieringsafspraken voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Een belangrijk onderdeel hiervan is de doorbelasting van kosten aan publieke en private partijen. Met dit besluit…

Blog

Bescherming van publieke waarden

De Blockchain Hackathon in Groningen het afgelopen weekend was een groot succes. En Rutger van Zuidam, de gedreven organisator, verdient alle complimenten. Er was een zeer positieve sfeer en alle teams (ook één met onder andere ICTU-mensen op het onderwerp: improving government) waren zeer…

E-magazine

Nieuwe editie e-magazine | Mens centraal: van metafoor naar actie

Is de overheid in staat te voldoen aan de verwachting van de mensen in de informatiemaatschappij? In het Digiprogramma 2017 ligt de focus op een verschuiving van denken naar doen. In dit e-magazine leest u meer over de ontwikkelrichting in 2017 en wordt de stap gemaakt van denken over “mens…

Actueel

Mens centraal in de dienstverlening van de toekomst

Mensen Centraal is hét thema in het Digiprogramma 2017. De mens centraal stellen betekent een overheid die zijn dienstverlening effectief, gebruiksvriendelijk en prettig inricht. Om dit voor elkaar te krijgen kan de overheid  de inbreng van mensen die ervaring hebben met (digitale…

Factsheet

De GDI als basis voor overheidsdienstverlening

De verhouding tussen de overheid en de samenleving verandert onder invloed van nieuwe technologie. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) biedt de basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun digitale dienstverlening kunnen vormgeven. In de nieuwe factsheet staat dit verder uitgelegd.

Film

De GDI uitgelegd in 2 minuten

In de informatie- en netwerksamenleving bepalen mensen steeds meer zelf. Met technologie kunnen ze hun zaken en taken organiseren zoals ze willen en met wie ze maar willen. Denk aan ervaringen delen, kennis uitwisselen en een referendum organiseren. Dat geldt voor de mens in al zijn rollen.

Contact

Contact

Bureau Digicommissaris
Zurichtoren, 16e etage
Muzenstraat 95
2511 WB DEN HAAG

Algemeen nummer: 06 - 15 89 46 62

e-mail: info@digicommissaris.nl

Twitter #digicommissaris